Click "Enter" to submit the form.

Życie jednostki to cykl

✨ Czy wiesz, że: Życie jednostki można postrzegać jako cykl, czyli odcinek w czasie, który posiada początek, środek i zakończenie? ✨

❗️ Człowiek odbierany jest przez otoczenie zupełnie inaczej w wieku młodzieńczym jak i podeszłym. ❗️

➡️ Według sondażu przeprowadzonego przez „Gazetę Wyborczą” na pytanie, kiedy zaczyna się starość, ankietowani odpowiedzieli, że u kobiet granica starości to ok. 60,4 lat, a u mężczyzn ok. 62,5 roku.

➡️ Postrzeganie starszego człowieka jest zarówno pozytywne, jak i negatywne.

🟡 Mimo iż obecnie uważa się, że starzenie to interesujący i z pewnością wieloaspektowy proces, to ludzie w wieku podeszłym często postrzegani są jako grupa osób będących niezdatnych do rozwoju, atrakcyjności, zdrowia. 🟡

➡️ Otoczenie sprawia, że takie wyznaczniki starości jak mądrość, posiadane doświadczenie czy wiedza o życiu, w coraz mniejszym stopniu wpływają pozytywnie na społeczny obraz starości. 

Leave a Comment.