Click "Enter" to submit the form.

Aleksandra Laudańska

Category:

W swoich działaniach koncentruje się na tematyce aging society w ujęciu holistycznym. W centrum jej zainteresowań znajdują przede wszystkim: profilaktyka zdrowotna, aktywność zawodowa ludzi 50+, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, mieszkalnictwo senioralne, silver generation marketing, projektowanie uniwersalne.
Dodatkowo, Aleksandra Laudańska jest redaktorką naczelną magazynu @SILVER MAG, który podarowała nam jako nagrodę główną w naszym konkursie.

  

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aleksandra Laudańska”