Click "Enter" to submit the form.

_w nurcie koncepcji ‚life-long learning’ i „future literacy”. Dedykujemy swoje social media, produkty i usługi szkołom podstawowym, licealnym, szkołom wyższym, chcąc włączyć ich w nurt ery nowej starości, nowego sposobu myślenia o starości i nowych kompetencji jak się do tego przygotować. Wg World Economic Forum 65% dzieci dziś zaczynających naukę w szkole podstawowej, będzie wykonywać zawody, które dzisiaj jeszcze nie istnieją. Umiejętność myślenia przyszłościowego będzie jednym z tych zawodów, które zawitają do nas niebawem, a projektowanie przyszłości wobec zdefiniowania swojej starości może być ekscytujące, rozszerzy horyzonty myślenia, umożliwi poszukiwanie rozwiązań rozwojowych także w kontekście tego co dzisiaj ważne dla młodych ludzi.