Click "Enter" to submit the form.

Nastawienie ma znaczenie

Jak mawiał grecki filozof Arystoteles, cechą wyróżniającą wykształcony umysł jest to, że potrafi cieszyć się myślą, której nie akceptuje. 😇

Jaka/i jestem?🤔

❔Czy cieszę się tylko z powodzeń w życiu czy także z porażek/błędów?

❔Czy traktuję porażkę jak coś złego czy może wyciągam wnioski i widzę w niej naukę na przyszłość?

❔Czy nie powinniśmy poświęcać więcej uwagi naszym porażkom? 🧐🎉

❔Czy mogę zmienić swoje podejście poprzez akceptacje każdej myśli, rzeczy, uczuć, mimo, że nie spełniają naszych oczekiwań?

❔Czego potrzebujemy żeby przyszłość (starość) była lepsza niż teraźniejszość (młodość)?

✅ AKCEPTACJI!!! – Akceptacji przede wszystkim siebie na każdym etapie naszego życia.

❌ Od dziecka jest nam powtarzane, że człowiek uczy się na błędach i że sukces ma wiele matek a porażka jest sierotą.

Z błędów i porażek nikt się nie cieszy, jednak są potrzebne w naszym życiu i to od nas zależy czy je zaakceptujemy i docenimy! 🤩🎉

Leave a Comment.