Click "Enter" to submit the form.

Jak robią to Pierwsze Narody?

#respect Czy wiesz jak robią to Pierwsze Narody?

✨ Młode kobiety są uczone, jaka jest ich rola w odniesieniu do kobiecego rodu na zasadzie Siostrzeństwa #sisterhood w ramach kobiecego dziedzictwa.

Kobiety narodu #Lakota wierzą, że każda kobieta posiada mapę, pomagającą jej wyrazić własną indywidualność, a mapa ta pochodzi od jednej ze starożytnych babć.

💫 Transfer wiedzy zachodzi nie tylko wertykalnie, od starszych do młodszych, ale i horyzontalnie, kiedy kobiety, żyjące w nowoczesnym świecie, przekazują sobie nawzajem podtrzymujące ich rozwój dziedzictwo siostrzeństwa. Odbywa się to na zasadzie wzajemnego szacunku: kobiety wspierają inne kobiety, aby mogły nawzajem zrozumieć kim są i kim mogą się stać.

#mitakuyeoyasin to ✨ modlitwa Lakotów, oznaczająca “wszyscy/wszystkie jesteśmy połączeni/połączone”.

➡️ Wyraża szacunek dla każdej indywidualnej ścieżki rozwoju, bo de facto wszystkie stanowią część odwiecznej mądrości, którą oferują nam Babcie z Żółwiego Domu Rady 🐢

Leave a Comment.