Click "Enter" to submit the form.

Depresja częściej dotyczy kobiet

Czy wiesz, że: Depresja dotyczy znacznie częściej kobiet w każdej grupie wiekowej ?
 
👉🏻 Jedną z najbardziej godnych odnotowań cech tej choroby jest jej dużo większa częstość u kobiet niż u mężczyzn.
 
👉🏻 Wskaźniki depresji są mniej więcej dwukrotnie wyższe dla kobiet w porównaniu do mężczyzn.
 
👉🏻 W badaniu EHIS wykazano, że objawy depresji diagnozuje się u 16% Polaków.
~Możemy sobie zadać pytanie dlaczego kobiety częściej chorują na depresję ?
 
Pomimo wielu podejmowanych prób, nie wyciągnięto jednoznacznych wniosków. Wydaje się prawdopodobnie, że częstsze występowanie depresji u kobiet w pewnym stopniu może wynikać z przekonania, iż ta choroba świadczy o emocjonalnej „słabości” i dlatego mężczyźni unikają jej jako zachowania, którego nie mogą zaakceptować.
Zdarza się, że mężczyźni przeżywają depresję, ale inaczej niż kobiety wyrażają jej objawy np. skarżą się na niedomagania fizyczne.
Jednak podstawowe wyjaśnienia koncentrują się raczej na biologicznych i psychospołecznych różnicach pomiędzy mężczyznami i kobietami.💡
 
👉🏻 Współczynniki występowania dużej depresji nie są tak wysokie u osób starszych, jak u młodszych.
Jednak pojawiły się sugestie, że poziom depresji rośnie w starszym wieku.
 
👉🏻 Depresja występująca u starszej części populacji często bywa źle rozumiana.
 
👉🏻 Wśród osób starszych, które częściej chorują, dodatkowe zmniejszenie odporności wynikające z depresji może zapowiadać poważniejszy przebieg choroby lub śmierć.
 
~ Jak zadbać o osobę starszą z depresją ?
 
Powinniśmy zadbać nie tylko o jego higienę osobistą, ale i odpowiednią dietę. Zachęcić podopiecznego do jedzenia zdrowych rzeczy, dotrzymywać mu towarzystwa podczas posiłków.
 
Rozmowa, wsparcie jak i poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Te kilka aspektów pomoże lepiej się poczuć osobie starszej jak i załagodzi objawy depresji.💡
 
Występują różne typy i rodzaje depresji. Należy jednak pamiętać, że ze względu na niewielkie różnice pomiędzy danymi stanami depresyjnymi, zapewnienie holistycznego podejścia pod okiem specjalisty powinno być pierwszym krokiem, zaraz po pojawieniu się jakichkolwiek podejrzeń.
 
🔈PAMIĘTAJCIE:
 
✨NIE KAŻDA DEPRESJA TO SMUTEK I NIE KAŻDY SMUTEK JEST DEPRESJĄ.✨

Leave a Comment.