Click "Enter" to submit the form.

Ból kręgosłupa wśród Polaków

✨Czy wiesz, że: W ciągu życia co najmniej jeden epizod bólu grzbietu wystąpi u 50-80% populacji ?
 
🔈PAMIĘTAJCIE:
NAJWIĘKSZYM SKARBEM DLA CZŁOWIEKA JEST ZDROWIE
 
👉Ból grzbietu jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób układu kostno-stawowego.
 
👉Największe wartości współczynnika chorobowości szpitalnej z powodu bólu grzbietu dotyczą najstarszych kobiet ( po 65. r.ż.) i nieco młodszych mężczyzn ( pomiędzy 55. a 64. r.ż.).
W grupie osób po 45. r.ż. częstość epizodów wzrasta ok. 3-krotnie w stosunku do osób młodszych.
 
👉Większa liczba hospitalizacji z powodu bólów krzyża dotyczy mieszkańców wsi.
W Polsce u kobiet jak i mężczyzn notuje się regularny wzrost liczny chorych hospitalizowanych z powodu bólów grzbietu.
 
~Dlaczego tak się dzieje ?💡
W związku z postępującym procesem starzenia się populacji, a także w odpowiedzi na istotne zmiany trybu życia i sposobu pracy, które obserwowane są w ostatnich latach, notuje się wzrost problemów zdrowotnych w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej.
 
~Co to niesie za sobą ?💡
Choroby te mają znamiona chorób przewlekłych, a ich długotrwałe leczenie pociąga za sobą wzrost kosztów opieki zdrowotnej.
Pogorszenie stanu zdrowia pracowników sprzyja nie tylko spadkowi wydajności pracy i występowaniu absencji, ale prowadzić może do rozwoju inwalidztwa oraz pogorszenia jakości życia.
 
~Jakie są tego wnioski ?💡
 
👉Występowanie chorób reumatycznych w populacji dorosłych szacuje się na ͘4-5%. Ocenia się, że wśród wszystkich chorób, choroby reumatyczne znajdują się na 8. miejscu pod względem obciążenia systemu opieki zdrowotnej.
 
👉Warto zwrócić uwagę na te spostrzeżenia, mając na uwadze decyzję o wydłużeniu czasu pracy niezbędnego do osiągnięcia wieku emerytalnego, także w Polsce. Tym bardziej konieczne jest wdrożenie działań ochronnych, m.in. poprzez dostosowanie stanowiska pracy umożliwiające jej wykonywanie w starszym wieku.
 
👉Wielką wagę przywiązuje się również do zaangażowania samego pracownika w poprawę własnego stanu zdrowia, który poprzez redukcję nadmiernej masy ciała, zwiększenie oraz dobór właściwej aktywności fizycznej bądź przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy będzie wzmagał swój kapitał zdrowotny.
 
~Czym skorupka za młodu…
 
Problemy zaczynają się często po czterdziestce, chociaż pierwsze oznaki przyszłych kłopotów mogą pojawić się dużo wcześniej. Bóle głowy, nóg, dziwne nerwobóle w różnych częściach ciała mogą mieć związek z kręgosłupem. Lekarze wskazują, że ponad 80 procent dzieci ma różne wady postawy.
 
~Ból pleców jest jednym z najczęstszych powodów wizyty u lekarza
 
W rzeczywistości około 80% Amerykanów będzie cierpieć z powodu tego stanu w pewnym momencie swojego życia. W Polsce ta sytuacja wygląda podobnie. Coraz więcej osób w młodym wieku dotyka ból kręgosłupa, uczniowie nie mogą stać np. w autobusie, bo bolą ich plecy, a skolioza jest powszechnym zjawiskiem nawet u dzieci uprawiających sport.
 
~Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna u osób starszych ?💡
 
Wraz z wiekiem ciśnienie tętnicze zwiększa się. Regularnie podejmowana aktywność fizyczna, dostosowana do możliwości seniorów, wpływa na jego obniżenie, poprawia pracę komór serca, zwiększając jego objętość wyrzutową, zmniejsza sztywność tętnic i pozytywnie działa w zaburzeniach krążenia obwodowego.
 
Zdrowy kręgosłup to podstawa sprawności ruchowej, dlatego warto zadbać o regularne ćwiczenia dla seniorów. Ich intensywność oraz technika wykonywania powinna być dopasowana do możliwości osoby starszej, co pozwala uniknąć ewentualnych kontuzji.

Leave a Comment.