Click "Enter" to submit the form.

Czy kiedyś… starzało się “lepiej”?

Kilka tysięcy lat temu przeciętny człowiek żył około 20 lat 😮 Dzisiaj mając 20 lat dopiero rozpoczynamy swoje życie: jesteśmy dorośli, idziemy na studia albo do pracy, niektórzy z nas powoli zakładają rodziny.
 
Więc co się wydarzyło przez te setki lat, co zmieniło życie ludzi o 180 stopni? 🤔
 
👉🏻  Kluczową rolę odegrał rozwój cywilizacji; polepszenie warunków życiowych, zwracanie uwagi na kwestie diet i higieny. Na przełomie XVIII i XIX wieku średnia długość życia kobiet wynosiła około 51 lat, dla mężczyzn 48. W XX wieku średnia długość życia wydłużyła się o połowę – jednym z czynników tego zjawiska był rozwój medycyny.
 
👉🏻 XIX i XX wiek zmieniły też sposób postrzegania osób starszych przez społeczeństwo: już nie budzili szacunku poprzez dożycie sędziwych lat (co było kojarzone z przetrwaniem najsilniejszych jednostek), tylko upowszechniły się stereotypy tych osób jako zależnych i niedołężnych. Dlaczego tak się stało? Rozwój klasy robotniczej podczas rewolucji przemysłowej miał duży wpływ na zubożenie osób starych. Praca w fabrykach nie była łatwa, przez co osoby starsze miały problem ze znalezieniem pracy. Dopiero stopniowo wprowadzany system emerytur w XX wieku pozwolił tym osobom wyjść z ubóstwa.
 
👉🏻 W XXI wieku wciąż musimy się mierzyć z pozostałościami tych stereotypów. Mimo, że osoby starsze nie należą do najbiedniejszej części społeczeństwa, często doklejamy im takie łatki. A przecież coraz więcej osób na emeryturze zaczyna kolejną młodość: odkrywają nowe zainteresowania, hobby, znajdują w sobie odwagę do podjęcia różnych wyzwań ✨
 

Leave a Comment.