Click "Enter" to submit the form.

Co trzeci Polak to osoba 50+

Czy wiesz, że:
CO TRZECI POLAK TO OSOBA W WIEKU 50+ ? 🤔

👉🏻Wśród prawie 13 mln seniorów ponad połowa (52%) jest jeszcze w wieku produkcyjnym.
👉🏻Liczba osób korzystających z internetu bardzo szybko maleje z wiekiem.
👉🏻Wśród osób mających 65 lub więcej lat użytkowników jest już bardzo mało.
👉🏻Liczba użytkowników wśród nieco młodszych osób jest wyraźnie wyższa. 

Warto także zwrócić uwagę na dużą grupę osób stosunkowo młodych (w wieku 45-60 lat), które pomimo dostępu do internetu we własnym domu, nie korzystają z niego.

~Dlaczego tak się dzieje ? 🤔

Liczna generacja 50+ stosunkowo jeszcze młoda posiada obojętny bądź niechętny stosunek do korzystania z komputerów i internetu, który może być źródłem wielu problemów społecznych pojawiających się wraz z szybko postępującym wzrostem znaczenia tych technologii.

~Z czego to wynika? 🤔

Wynika to głównie z przekonań na temat zagrożeń związanych z jego używaniem jak i lękiem przed korzystaniem z Internetu i ich niskiego poczucia własnej skuteczności w tej dziedzinie.

Z drugiej strony, osoby po pięćdziesiątce stanowią olbrzymi potencjał społeczny, który w sporej mierze jest obecnie niewykorzystany, a upowszechnienie nowych technologii mogłoby przyczynić się do jego wykorzystania i większej aktywizacji osób dojrzałych.💡💡💡

📈Wyniki badań wskazują, iż korzystanie z Internetu osób w wieku 50+ przyczynia się do zwiększenia i przedłużenia aktywności życiowej, zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym i towarzyskim.

Ponieważ bardzo znacząca jest rola osób trzecich jako nauczycieli i przewodników po świecie Internetu, warto rozważyć również przekaz, który jest kierowany do średniego i młodszego pokolenia (dzieci i wnuków) i zachęcający ich do zapoznania swoich rodziców i dziadków z nowoczesnymi technologiami i Internetem:

„Nie zawsze możesz być blisko nich, ale możesz sprawić, by stale mieli kontakt z Tobą i całym światem”. ❤️

✨Ciekawi jesteśmy jakie są wasze opinie na ten temat ?✨

Leave a Comment.