Click "Enter" to submit the form.

Agnieszka Labus

Pomysłodawczyni projektu Era Nowej Starości i inicjatorką zespołu ENS. 🧡
Jedna z polskich naukowców, architekta, doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, urbanistka i wykładowczyni akademicka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Jest założycielką i Prezesem Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) – pierwszej w Polsce pracowni zajmującej się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa ! 🧡
🟡 Serdecznie zapraszamy na profil instagramowy i facebooka Agnieszki, gdzie przedstawia dużą dawkę ciekawych informacji i nie tylko!
 

Leave a Comment.

Agnieszka Labus

Pomysłodawczyni projektu i inicjatorka zespołu Era Nowej Starości
Fundatorka i Prezeska Zarządu oraz Ekspert LAB 60+
Architektka i urbanistka z misją

Jestem pomysłodawczynią projektu Era Nowej Starości i inicjatorką zespołu ENS. W zespole pełnię funkcję motoru napędowego pomysłu i jestem też głosem krytycznym, a czasami kołem ratunkowym, kiedy trzeba realizować inny plan niż zamierzony;).

Staram się wspierać zespół swoim ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa i realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań przestrzennych od skali miasta przez budynki i wnętrza.

Staram się inspirować zespół ENS do innego niż standardowe i często stereotypowe postrzeganie starości także poprzez doświadczenia projektowe i praktyczne w ramach działań w Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) a także poprzez doświadczenia dydaktyczne w ramach Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.